Politica de confidentialitate

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Florăriei Mister Flower, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării paginii de internet www.misterflower.ro, la care ne vom referi în continuare ca "site-ul".

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidențialitate
 9. Politica de cookies
 10. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 11. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi:
 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Adresă de facturare
 • Adresă de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/preferințele/obișnuințele dvs. în cadrul site-ului)
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.
 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați:
 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/intrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • În mod indirect, date precum adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistemul de operare folosit, limba și paginile vizualizate, URL-urile complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (de exemplu, derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
 1. Scopurile și temeiurile prelucrării
 2. Dacă sunteți client al site-ului, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dvs. și noi, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dvs. asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la bază contractul încheiat între dvs. și noi, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor disponibili pe www.misterflower.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dvs. și noi.
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin și, implicit, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Florăria Mister Flower prin intermediul site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului sau ulterior, în secțiunea "Informațiile contului meu".

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea de dezabonare furnizată în fiecare e-mail/SMS care conține comunicări comerciale. De asemenea, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii "Informațiile contului meu".

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site. Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.
 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului www.misterflower.ro, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Florăria Mister Flower prin intermediul site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare în formularul de abonare la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți folosi opțiunea de dezabonare furnizată în fiecare e-mail/SMS care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței dvs. oferite pe site. Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Florăria Mister Flower va prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului "ștergere cont" din secțiunea "Informațiile contului meu", vom interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care doriți să numai fie prelucrate datele dvs. cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dvs. cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți, precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dvs. cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului.
 • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promotionale organizate de către noi prin intermediul site-ului.
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui.
 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor.
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege.
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Florăria Mister Flower pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către noi, conform celor descrise în prezentul document.
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către noi a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): se aplică anumite condiții; este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizăm aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continuăm în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date, înanumite condiții.
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se realizează în baza unui interes legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv pe baza prelucrării automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar în mod semnificativ.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de corespondență menționată în cadrul prezentului document.

Totodată, vă informăm că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Confidențialitatea minorilor

Site-ul www.misterflower.ro nu se adresează minorilor sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm în mod intenționat informații cu caracter personal referitoare la minori. Dacă deținem informații cu caracter personal despre un minor, vom lua măsuri pentru ștergerea lor în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care acest lucru este adus la cunoștința noastră.

 1. Modificări în politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată în mod periodic pentru a reflecta schimbările în practicile noastre privind protecția datelor. Orice modificări ale politicii vor fi publicate pe site și vă recomandăm să consultați această pagină în mod regulat pentru a vă menține la curent cu eventualele modificări.

 1. Politica de cookies

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună de navigare și pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră de cookies, vă rugăm să consultați pagina dedicată disponibilă pe site.

Aceasta a fost politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.